Stap 6 - Oplevering en ingebruikname

Nadat de werkzaamheden gereed zijn, stellen we gezamenlijk samen een opleveringsrapport op. U ontvangt van ons de diverse onderhoudsvoorschriften en gebruiksinstructies voor het geïnstalleerde sanitair.